TP. HCM dừng xét nghiệm cho shipper tại trạm y tế, phát kit test nhanh cho doanh nghiệp

Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2021, tiến tới quản lý kết quả xét nghiệm của lực lượng giao hàng (shipper) bằng công nghệ. UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn khẩn số 3120/UBND-ĐT chỉ đạo một số nội dung liên quan công tác xét nghiệm cho các shipper.

shipper-mua-covid-19-thun-hien-quy-tac-5k
Shipper mùa Covid-19 thực hiện đầy đủ quy tắc 5K

Trong đó, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu việc xét nghiệm cho các shipper. Được tập trung thực hiện tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn Thành phố. Theo nội dung Công văn số 3072/UBND-VX, đến hết ngày 21/9/2021.

Kể từ ngày 22/9 đến hết ngày 23/9/2021, các doanh nghiệp và shipper tiến hành tập huấn công tác tự lấy mẫu xét nghiệm. Và cập nhật thông tin xét nghiệm trên các ứng dụng của doanh nghiệp. Hoặc sử dụng ứng dụng do Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.

Bộ kit test nhanh kháng nguyên sẽ do Sở Y tế cung cấp. Trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper với Sở Công Thương, theo nguyên tắc mẫu gộp ba người “03 ngày/1lần”

XEM THÊM:

>>> BỘ XÉT NGHIỆM NHANH SARS-COV-2 BẰNG NƯỚC BỌT (COVID-19 SALIVA ANTIGEN RAPID TEST)

>>> HỎI – ĐÁP VỀ DỊCH SARS-COV-2: KIT TEST NHANH COVID-19 CÓ THỂ THỰC HIỆN TẠI NHÀ?

Trong thời gian này các shipper có thể sử dụng kết quả xét nghiệm còn giá trị.

Từ ngày 24/9 đến hết ngày 30/9/2021, các doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm. Và cập nhật kết quả vào Kho Dữ liệu dùng chung của Thành phố. Theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Sở Công Thương hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết. Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và kết quả xét nghiệm. Trường hợp các shipper không đáp ứng đủ các điều kiện như trên sẽ không được tham gia hoạt động.

Nguồn: Bộ Y tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat ngay