Hotline

0987 919 040

Điện thoại

0987 919 040

Máy in hóa đơn | POS Printer 58mm

  Liên hệ

  Model: XP-T271U
  Print width: 58mm
  Resolution: 203 dpi
  Printing speed: 90mm
  Interface: USB
  Weight: 0.8 Kg (bao gồm PIN)
  Dimensions: 176.2 (D) x 126(W) x 129.7(H)mm

  Trong kho :
  Còn hàng
  1.450.000,0
  Model : XP-C58H
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 120mm/s
  Interface : USB
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,88 Kg
  Dimensions : 182×135×119 mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  Giảm 12%
  1.650.000,0 1.450.000,0
  Model : XP-C58N
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 90mm/s
  Interface : USB
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,58 Kg
  Dimensions : 181×130×107.5mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  Giảm 16%
  1.500.000,0 1.250.000,0
  Model XP-58IIH
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 90mm/s
  Interface : USB + Bluetooth
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,56 Kg
  Dimensions : 180×130×108mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  Liên hệ
  Model : XP-58IIQ
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 90mm/s
  Interface : USB
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,55 Kg
  Dimensions : 181×130×108mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model XP-58IIK
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 90mm/s
  Interface : USB
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,498 Kg
  Dimensions : 121,8×110×114,6mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model XP-58IIL
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 90mm/s
  Interface : USB
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,76 Kg
  Dimensions : 185×132×110mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Giảm 29%
  850.000,0 600.000,0
  Model XP-58IIH
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 90mm/s
  Interface : USB
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,56 Kg
  Dimensions : 180×130×108mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  Liên hệ
  Model XP-D300
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 90mm/s
  Interface : USB
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1,35 Kg
  Dimensions : 253×120×72mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ