Hotline

0987 919 040

Điện thoại

0987 919 040

download-driver-may-in-xprinter

Xprinter receipt printer driver

Drivers máy in hóa đơn – Máy in nhiệt Xprinter 80mm
Dành cho tất cả các model
Drivers máy in hóa đơn – Máy in nhiệt Xprinter 58m
Dành cho tất cả các model
Drivers máy in hóa đơn Xprinter
For Model: XP-C58A/XP-581IQ/XP-C58H/XP-581IIK/XP-T58K/XP-58IL/XP-T58L/XP-T58H/XP-C58K/XP-58IIK
Drivers máy in hóa đơn Xprinter 76mm
80 mm Receipt Printer Drivers
Dành cho phiên bản: XP-Q200, XP-A260H, XP-A200H, XP-V320N, XP-K200L, XP-D200N, XP-T80B, XP-T80A
80 mm Receipt Printer Drivers
For Models: XP-T890H, XP-S200M/ XP-S260M/ XP-S300M, XP-S300L, XP-E200M / XP-E260M/ XP-E300M, XP-Q80B, XP-Q80A
80 mm Receipt Printer Drivers
For Models: XP-A260M , A300M/XP-V320N , XP-V330N, XP-S300N / S200N, XP-S300H / S200H
80 mm Receipt Printer Drivers
For Models:XP-V323H/330H,XP-E230H/E300H, XP-E200L/E260L,XP-D300M
80 mm Receipt Printer Drivers
For Models: XP -R330H,XP-A260N,XP-D230H/ XP-D300H,XP-T230L /T300L

Xprinter label barcode printer driver

2-inch Máy in tem nhiệt for Windows
For models: XP-236B, XP-233B, XP-243B, XP-237B, XP-235
3-inch Máy in tem nhiệt for Windows
For models: XP-365B/ XP-303B/ XP-350B/350BM/ XP-370B/370BM
4-inch máy in tem nhiệt for Windows
For models: XP-470B/ XP-420B/ XP-450B /XP-DT427B/ XP-DT108B
Máy in mã vạch chuyển nhiệt (sử dụng ribbon)
XP-TT425B, XP-TT426B/437B, XP-TT428B/436B, XP-TT424B/434B, XP-H500B/H500E, XP-H400B/H400E
Opos Receipt Printer Driver

Ứng dụng mobile của Xprinter

X-label for Android
Label printer APP
Receipt printer series test App
Android test APP

SDK

Windows JsPrinterDll LPT
Windows JsPrinterDll USB
Windows SDK
IOS SDK
Android SDK
Windows JsPrinterDll LAN

Xprinter original drivers for MacOS – Windows – Linux – OPOS

Neutral Receipt Printer Driver for Mac
Neutral Receipt Printer Driver for Windows
Neutral Receipt Printer Driver for Linux
Neutral Receipt Printer Driver for Opos
Applicable Model
4 Inch Barcode Label Printer Driver for Windows
4 Inch Barcode Label Printer Driver for Linux
4 Inch Barcode Label Printer Driver for Mac
3 Inch Barcode Label Printer Driver for Windows
2-inch Barcode Label Printer Driver for Windows

Xprinter test tool

Xprinter receipt printer test tools V3.2C

DOWNLOAD

Xprinter label printer diagnostic tools

DOWNLOAD

Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ