Hotline

0987 919 040

Điện thoại

0987 919 040

Máy in hóa đơn đám mây | Cloud Printer

  Liên hệ
  Model : XP-D58IIIL
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 90mm/s
  Interface : USB+Bluetooth+GPRS
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,41 Kg
  Dimensions : 148×108×115mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model : XP-58IIH
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 90mm/s
  Interface : USB+WIFI hoặc USB+GPRS
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,56 Kg
  Dimensions : 180×130×108mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model : XP-T58K
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 120mm/s
  Interface : USB+GPRS hoặc USB+WIFI hoặc USB+WIFI+GPRS
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1,02 Kg
  Dimensions : 191×132×128mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model : XP-C58K
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 120mm/s
  Interface : USB+GPRS hoặc USB+WIFI hoặc USB+WIFI+GPRS
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1,18 Kg
  Dimensions : 191×132×128mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model : XP-C58H
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 120mm/s
  Interface : USB+GPRS hoặc USB+WIFI hoặc USB+WIFI+GPRS
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,88 Kg
  Dimensions : 182×135×119 mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model : XP-N260L
  Print width : 72mm
  Column capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 260 mm/s
  Interface : USB+network port+GPRS/USB+network port+WIFI
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1 KG
  Dimensions : 183,29 × 140 × 141,5 mm ( D × W × H)
  Trong kho :
  Còn hàng
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ