Hotline

0987 919 040

Điện thoại

0987 919 040

Máy in hóa đơn Module | Panel Printer

  Liên hệ
  Model XP-TS76
  Print width 76mm
  Printing speed 4.5 Line/sec
  Interface Type USB/ LAN/ COM/ Serial Port
  Weight 1.21 kg
  Dimension 230×150×130mm (D×W×H)
  Cutter life 1 million times
  Print head life 100 km
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model XP-TS80
  Print width 80mm
  Printing speed 200mm/sec
  Interface Type USB+serial port
  Weight 1.8 kg
  Dimension 202.7×158×140mm (D×W×H)
  Cutter life 1 million times
  Print head life 100 km
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model XP-MP802C
  Print width 80mm
  Printing speed 160mm/sec
  Interface Type USB+parallel hoặc port+serial port
  Weight 0.96 kg
  Dimension 140×142×110.7mm ( D ×W×H)
  Cutter life 1 million times
  Print head life 100 km
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model XP-MP801C
  Print width 80mm
  Printing speed 160mm/sec
  Interface Type USB+parallel hoặc port+serial port
  Weight 0.96 kg
  Dimension 140×142×110.7mm ( D ×W×H)
  Cutter life 1 million times
  Print head life 100 km
  Trong kho :
  Còn hàng
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ