Hotline

0987 919 040

Điện thoại

0987 919 040

Xprinter

  Liên hệ
  Model : XP-D58IIIL
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 90mm/s
  Interface : USB+Bluetooth+GPRS
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,41 Kg
  Dimensions : 148×108×115mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model : XP-58IIH
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 90mm/s
  Interface : USB+WIFI hoặc USB+GPRS
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,56 Kg
  Dimensions : 180×130×108mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model : XP-T58K
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 120mm/s
  Interface : USB+GPRS hoặc USB+WIFI hoặc USB+WIFI+GPRS
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1,02 Kg
  Dimensions : 191×132×128mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model : XP-C58K
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 120mm/s
  Interface : USB+GPRS hoặc USB+WIFI hoặc USB+WIFI+GPRS
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1,18 Kg
  Dimensions : 191×132×128mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model : XP-C58H
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 120mm/s
  Interface : USB+GPRS hoặc USB+WIFI hoặc USB+WIFI+GPRS
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,88 Kg
  Dimensions : 182×135×119 mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model : XP-N260L
  Print width : 72mm
  Column capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 260 mm/s
  Interface : USB+network port+GPRS/USB+network port+WIFI
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1 KG
  Dimensions : 183,29 × 140 × 141,5 mm ( D × W × H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  2.350.000,0
  Model : XP-D300L
  Print width : 72mm(adjustable by commands)
  Column capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 300mm/s
  Interface : USB + LAN + COM (RS232)
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1.732Kg
  Dimensions : 204×145×140 mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  1.450.000,0
  Model : XP-C58H
  Print width : 48mm
  Column Capacity : 384 dots/line
  Printing speed : 120mm/s
  Interface : USB
  Printing paper : 57.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 0,88 Kg
  Dimensions : 182×135×119 mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  2.750.000,0
  Model : XP-H300L
  Print width : 72mm(adjustable by commands)
  Column capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 300mm/s
  Interface : USB or LAN or USB+Bluetooth or USB+WIFI
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1.76 Kg
  Dimensions : 193×145×132mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  2.050.000,0
  Model : XP-450B
  Độ phân giải : 203 DPI
  Max.print speed : 152 mm (6″) / s
  Max.print width : 108 mm (4.09″)
  weight : 2,15KG
  physical dimension : 240(D) ​​x 212(W) x 172(H)mm
  Label length 10 ~ 1778 mm(0.39″ ~ 70″ )
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  3.450.000,0
  Model : XP-T4601B
  Độ phân giải : 203 DPI
  Max.print speed : 152 mm (6″) / s
  Max.print width : 108 mm (4.09″)
  weight : 2,56KG
  physical dimension : 282 mm (D) x 232 mm (W) x 171 mm (H)
  Label length 10 ~ 1778 mm(0.39″ ~ 70″ )
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  3.100.000,0
  Model : XP-T4501B
  Độ phân giải : 203 DPI
  Max.print speed : 127 mm (6″) / s
  Max.print width : 108 mm (4.09″)
  weight : 2,56KG
  physical dimension : 282 mm (D) x 232 mm (W) x 171 mm (H)
  Label length 10 ~ 1778 mm(0.39″ ~ 70″ )
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  4.100.000,0
  Model

  Độ phân giải

  : XP-TT435B

  : 300 DPI

  Max.print speed : 152 mm (6″) / s
  Max.print width : 104 mm (4.09″)
  weight : 2,66KG
  physical dimension : 302.5 mm (D) x 234 mm (W) x 195.18 mm (H)
  Label length 10 ~ 1778 mm(0.39″ ~ 70″ )
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  3.150.000,0
  Model

  Độ phân giải

  : XP-TT425B

  : 203 DPI

  Max.print speed : 152 mm (6″) / s
  Max.print width : 104 mm (4.09″)
  weight : 2,66KG
  physical dimension : 302.5 mm (D) x 234 mm (W) x 195.18 mm (H)
  Label length 10 ~ 1778 mm(0.39″ ~ 70″ )
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  1.700.000,0
  Model XP-P210
  Paper width 58mm
  Paper roll diameter 50mm
  Resolution 203 dpi
  Printing speed 101 mm/s Max.
  Interface USB+ Bluetooth
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  3.150.000,0
  Model : XP-P4401B
  Print width : 108mm
  Resolution : 203dpi
  Printing speed : 100mm/s
  Interface : USB+Bluetooh
  Memory : 8MB Flash Menmory/8MB SDRAM
  CPU : 32-bit processor
  Weight : 0.583kg (Đã bao gồm pin)
  Dimensions : 150(L) x 131(W) x 64(H)mm
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ