Hotline

0987 835 345

Điện thoại

0987 919 040

Máy in hóa đơn thu ngân

  Liên hệ
  Model : XP-R330H
  Print width : 57,5 / 72 / 82,5mm (có thể được điều chỉnh bằng lệnh)
  Column capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 300 mm/s
  Interface : USB+LAN+COM
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1.12 Kg
  Dimensions : 133×126×130mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Liên hệ
  Model : XP-E200N
  Print width : 72, 80mm
  Column capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 200 mm/s
  Interface : USB+LAN+COM
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1.49 Kg
  Dimensions : 190×145×140mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  1.550.000
  Model XP-N200
  Print width : 72mm
  Column capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 160 mm/s
  Interface : USB+LAN
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1 KG
  Dimensions : 183,29 × 140 × 141,5 mm ( D × W × H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  Liên hệ
  Model : XP-V320N
  Print width : 72, 80mm
  Column capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 200 mm/s
  Interface : USB+LAN
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1.0 Kg
  Dimensions : 18.4×14×14.2cm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ