Hotline

0987 919 040

Điện thoại

0987 919 040

Máy in hóa đơn nhiệt

  Liên hệ
  Model : XP-N260L
  Print width : 72mm
  Column capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 260 mm/s
  Interface : USB+network port+GPRS/USB+network port+WIFI
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1 KG
  Dimensions : 183,29 × 140 × 141,5 mm ( D × W × H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  2.750.000,0
  Model : XP-H300L
  Print width : 72mm(adjustable by commands)
  Column capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 300mm/s
  Interface : USB or LAN or USB+Bluetooth or USB+WIFI
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1.76 Kg
  Dimensions : 193×145×132mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  2.550.000,0
  Model : XP-H230L
  Print width : 72mm(adjustable by commands)
  Column capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 230mm/s
  Interface : USB or LAN or USB+Bluetooth or USB+WIFI
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1.76 Kg
  Dimensions : 193×145×132mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  1.800.000,0

  Hotline: 0987 919 040

  Model : XP-Q200H
  Print width : 80mm(adjustable by commands)
  Column Capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 230mm/s
  Interface : USB+LAN
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1,3 Kg
  Dimensions : 185×143×130mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  1.450.000,0
  Model : XP-K200
  Print width : 72mm(adjustable by commands)
  Column Capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 200mm/s
  Interface : USB
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 2 Kg
  Dimensions : 195×140×138mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  1.750.000,0
  Model : XP-A200H
  Print width : 72mm(adjustable by commands)
  Column Capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 200mm/s
  Interface : USB+LAN
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 2 Kg
  Dimensions : 195×140×138mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  1.850.000,0
  Model XP-N200L
  Print width : 72mm
  Column capacity : 576 dots/line or 512 dots/line
  Printing speed : 200 mm/s
  Interface : USB+LAN
  Printing paper : 79.5±0.5mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1 KG
  Dimensions : 183,29 × 140 × 141,5 mm ( D × W × H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
  Giảm 11%
  2.100.000,0 1.850.000,0
  Model XP-D600
  Print width : 72mm
  Column capacity : 576 dots/line
  Printing speed : 200 mm/s
  Interface : USB hoặc LAN
  Printing paper : 79,5 ± 0,5 mm
  Line spacing : 3.75mm (Adjustable by commands)
  Weight : 1,45 Kg
  Dimensions : 194,5 × 145 × 147 mm (D×W×H)
  Trong kho :
  Còn hàng
  Số lượng :
  + -
Gọi ngay
Gửi thông tin liên hệ